Chính sách bảo mật

w88fans.com tin rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng là điều tối quan trọng vì thế chúng tôi cam kết không thu thập cũng như sử dụng các dữ liệu, thông tin của khách hàng cho bất cứ mục đích gì.

Website của chúng tôi sử dụng giao thức SSL, mã hóa dữ liệu đảm bảo giúp khách truy cập không bị thu thập dữ liệu, đánh cắp thông tin.

w88fans.com không chịu trách nhiệm với việc bảo mật khi khách hàng truy cập những liên kết ngoài phạm vi website của chúng tôi.

Chính sách bảo mật w88fans.com

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi khuyên quý khách không nên tiết lộ tên thật, email, số điện thoại cá nhân dưới hình thức comment tại website.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trước rủi ro, tổn thất có thể nếu quý khách tiết lộ, trao đổi thông tin qua Internet hoặc Email với các liên lạc không thuộc phạm vi quản lý thuộc website của chúng tôi.

Mọi thông tin được truyền tải tại website của chúng tôi được truyền tải một cách trung thực, độc lập với bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

w88fans.com có quyền cập nhật các thông tin đã cung cấp nếu có sự thay đổi mới.

Chúng tôi không sử dụng quảng cáo tự động của google và các đối tác của google.